Facialardan ders alınmıyor

Yasaya göre “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” acele kamulaştırma kararı alınabiliyor. Bu yolla kamulaştırmada kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına bankaya yatırılarak taşınmaz mala el konulabiliyor. Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildiriliyor. El koyma kararından sonra taşınmaz mal boşaltılıyor.

TARIM ARAZİLERİNE ACELE KAMULAŞTIRMA

Dünkü acele kamulaştırma karararlarından birisi de Niğde’deki madene ilişkin alındı. Karara göre Niğde’de bulunan 4. grup maden (altın, gümüş) işletme ruhsatlı sahada, üretim için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Niğde Merkez Gümüşler/Eski’deki dört parsel acele kamulaştırıldı. Ancak acele kamulaştırma kararı alınan yerlere bakıldığında yakınlarında tarım arazileri bulunuyor. Yine yakınlarda bir dere de yer alıyor. Dere üzerinde alabalık tesisleri de var.

Erzincan İliç’te dokuz işçinin siyanürlü toprak altında kaldığı altın madeninin yakınlarında da yine bir su havzası bulunuyordu. Facianın ardından siyanürün Fırat Nehri’ne karışmaması için önlemler alınmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x